eAdvokacie

eAdvokacie je systém advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský, který umožňuje poskytovat právní poradenství prostřednictvím internetu, včetně zabezpečené on-line komunikace mezi klientem a advokátem. Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, přičemž v České republice patří mezi přední kanceláře zejména v oblasti práva IT práva, včetně problematiky e-commerce, a v oblasti litigací. Služby systému eAdvokacie může využívat každý uživatel internetu prostřednictvím svého prohlížeče webových stránek. Váš právní zástupce i Vaše právní dokumenty jsou tak dosažitelné z kteréhokoliv místa, kde je možné se připojit k internetu.