FAKE STOP

FAKE STOP jsme skupina osob a právnických osob, které spojuje společný zájem očistit současný trh a sbírky od plevele falz a padělků, vyskytujících se na trhu a ve sbírkách. Tato skutečnost negativně ovlivňuje trh s uměním. Mezi našimi řádnými a čestnými členy, kteří se s tímto cílem ztotožňují a situaci chtějí napravit jsou odborníci ze všech hlavních oborů potřebných ke zjištění skutečného stavu díla.