Fakulta architektury ČVUT

Fakulta architektury ČVUT nabízí 3 studijní programy: Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Naše nabídka obsahuje všechny obory v oblasti navrhování staveb, sídel, území, krajiny a průmyslového designu.