FIT

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, http://fit.cvut.cz/