Katedra mezinárodního obchodu Metropolitní univerzita Praha / Department of International Business at Metropolitan University Prague

Katedra mezinárodního obchodu na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. garantuje výuku bakalářského oboru Mezinárodní obchod (v češtině i v angličtině) a navazujícího magisterského oboru Regionální studia a mezinárodní obchod (zakončeného titulem Ing.). Department of International Business at Metropolitan University Prague offers BA and MA study programmes in International Business, or Regional Studies and International Business respectively.