Neuron

Nadační fond Neuron na podporu vědy se profiluje jako moderní a efektivní nezisková organizace, která je založena na rozvíjení mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Fond uděluje z prostředků mecenášů Granty Neuron na vědecké projekty. Špičkovým vědcům fond uděluje Cenu Neuron za přínos světové vědě a nadějným mladým vědcům pak Cenu Neuron pro mladé vědce. Špičkové a nadějné vědce fond podporuje nejen finančně, ale pomáhá jim také s komunikací jejich výzkumu vůči veřejnosti. Fond se významně angažuje v popularizaci vědy v České republice a je partnerem významných popularizačních projektů, např. Týdne vědy a techniky organizovaného Akademií věd ČR, soutěže FameLab, diskusí Science Café nebo mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO. Fond chce prostřednictvím popularizace vědy pomáhat ke zvýšení priority a významu kvalitní vědy pro společnost a přispívat k celkovému zvýšení prestiže vědy v české společnosti.