Paralelní Polis

Paralelní Polis znamená sdílený prostor, příjemné prostředí, dobré zázemí a koncentraci angažovaných lidí. Hub tvoří přirozenou součást konceptu Paralelní Polis – je otevřem freelancerům (lidem na volné noze), malým firmám, studentům ale i lidem, kteří mimo svou hlavní práci realizují své další projekty. Svým členstvím dávají najevo zájem o myšlenky a témata Paralelní Polis a vůli se v rámci svých možností podílet na vznikajících projektech / aktivitách hackerspacu (Institutu Kryptoanarchie). Přirozené propojení Hubu a hackerspacu vychází z praxe a zkušeností naší práce na přípravách předchozích projektů, ale i na přípravě otevření Paralní Polis. Hackerspace jako místo pro experimenty, diskuse a spolupráci generuje nápady, hypotézy a prototypy, které bude v určité fázi svého vývoje možné posunout do roviny projektu a začít pracovat na jejich realizaci v užších týmech. V HUBu je možné zřídit si tarifní členství, které se měsíčně platí v bitcoinech. Kromě stálého místa pronajatého na určitou dobu (hot desk) nebo hodinových tarifů, nabízí možnost využívat vlastních zamykacích skříněk, tiskárny, projekční techniky a konferenčních místností.