PechaKucha Night Olomouc

PechaKucha je koncept sloužící k propagaci umění a kultury. Vymyká se formou prezentací 20x20 a neformální atmosférou.