Prevence HIV

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví.