PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Post Bellum - PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ Ve spolupráci s partnerskými městy přinášíme žákům základních škol v regionech vzdělávací projekt, v němž se mohou stát novináři a reportéry. Seznamují se s pamětníky války a totalitních režimů a pod vedením pedagogů a koordinátorů dokumentují a publicisticky zpracovávají jejich vyprávění. Kromě samotné historie klademe v pamětnických příbězích také důraz na tematiku lidských práv. Od roku 2012 se už zapojilo tisíc žáků osmých a devátých tříd z více než stovky škol po celé ČR.