Red Button

Věříme, že podnikatelé ovlivňují celou společnost. Proto vytváříme prostor pro sdílení a synergie, které jsou hybnou silou změn. Akcelerujeme lidský potenciál ve snaze pomoci v růstu firmám i jednotlivcům. See more

      Život v 21.století - přednášky a panelové debaty