REHASPRING

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. je zakladatelkou REHASPRING centra v Čelákovicích. Její působení je v klinické praxi a v oblastí vzdělávání. Je autorkou metody Akrální koaktivační diagnostiky a terapie. Přednáší na tuzemských a zahraničních univerzitách a konferencích. Svůj profesní život věnuje také publikační činnosti a vedení studentů v pregraduálním studiu. REHASPRING centrum je od roku 2008 akreditované zařízení Ministerstvem zdravotnictví ČR pro vzdělávání a svojí kvalitou vzdělávání a terapií pacientů prezentuje možnosti oboru fyzioterapie.