Anna Borská

Je studentkou 3. ročníku psychologie na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Do budoucna by se ve svém studiu chtěla zaměřit na klinickou psychologii a adiktologii. Ráda by si udělala výcvik v KBT a terapii zaměřené na klienta podle Rogerse.