Antonín Vyhnánek

Otevřenost k novým přístupům jej přivedla k psychologii, ve které vnímá potenciál i pro implementaci v každodenní činnosti managementu a leadershipu. Současně se zamýšlí nad možnostmi aplikace gestalt principů v rovině osobní s přesahem do roviny profesní. Studuje vysokou školu se zaměřením na aplikovanou psychologii a přitom se snaží si najít i čas na pozorování svých oblíbených zvířat v olomoucké ZOO, kterými jsou zebry. Pracuje jako manažer v oblasti automobilového průmyslu.