Arnošt Marks

Náměstek pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace