Bc. Viktor Svetský

Študent psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo a dobrovoľnícky sa venuje pastorálnemu poradenstvu v kresťanskom medzidenominačnom priestore, tiež práci s mládežou a prednáškovej činnosti. Pred začatím štúdia psychológie profesne pôsobil v rôznych oblastiach súkromného sektora. Psychológia je jeho vášňou a koníčkom zároveň. „Nie je nad to, ako vidieť človeka získavať novú perspektívu pre svoj život.“

  • Views 1,275
  • Presentation 1
  • Followers 0