Bjørn Kierul

Původně průmyslový designér, nyní odborník na energeticky pasivní domy. Jako Nor přišel na Slovensko už v roce 1989 před revolucí. nyní chce prosazovat další revoluci - pasivní standard a zdravé stavební materiály. Vice na: http://www.createrra.sk/

  • Views 0
  • {:one=>"Presentation", :other=>"Presentations"} 0
  • Followers 0