Bohumír Janský

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. - český geograf a hydrolog působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy