Břetislav Grégr

ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, Ministerstvo průmyslu a obchodu

  • Views 0
  • {:one=>"Presentation", :other=>"Presentations"} 0
  • Followers 0