Dagmar Dzúrová

Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., GeoQol - Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických souvislostech postkomunistické společnosti