Daniel Heller

PhDr. Daniel Heller vystudoval obor psychologie na katedře psychologie FF UK v Praze v roce 1975. Dnes na této katedře vyučuje předmět dějiny psychologie, přehled psychologických systémů a také částečně obecnou psychologii. Působil i na Pedagogické fakultě UK a v neposlední řadě pracuje od roku 1990 jako výkonný redaktor časopisu Československá psychologie, vydávaného Psychologickým ústavem Akademie věd ČR.