David Čáp

PhDr. David Čáp - Vystudoval obor Speciální pedagogika se zaměřením na etopedii na PedF UK a Psychologii na FF UK v Praze. Absolvoval pětiletý systematický výcvik v Gestalt terapii. Dlouhý čas se věnoval práci s dětmi a dospívajícími s problémovým chováním a jejich rodinám. Nyní se věnuje individuální a párové psychoterapii a podpoře zaměstnanců v oblasti sociálních služeb a školství. Na katedře psychologie FF UK v Praze vyučuje Základy pedagogické psychologie, Šikana ve školní třídě, Užití testu PFT (C-W), Sociální dovednosti v profesi psychologa a další. Kromě toho vyučuje i předměty oboru Učitelství pro SŠ. Podílel se například na publikaci Problémy s chováním ve škole – jak na ně: Individuální výchovný plán, Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví či Pedagogická intervence u žáků ZŠ.​