David Kula

Projektový manažer - Národní telemedicínské centrum (NTMC)