Eliška Remešová

Mgr. Eliška Remešová, vystudovala Psychologii na FF UK. V současnosti se zaměřuje na kvalitu partnerských vztahů.