Eliška Steklíková

Mgr. et Mgr. Eliška Steklíková je absolventkou Andragogiky a personálního řízení a Psychologie na FF UK. Svůj zájem v rámci obou oborů směřuje ke starší populaci. Diplomová práce s tematikou Age Managementu byla jednou z prvních, jež postihla počáteční snahy společností působících na českém trhu o řízení lidských zdrojů zohledňující věk zaměstnanců. Tématu sexuality seniorů se po obhájení diplomové práce s touto tematikou dále věnuje v rámci doktorandského studia. Na konferenci Stárnutí 2014 získala za prezentaci závěrů své diplomové práce Sexualita seniorů ocenění za nejzajímavější příspěvek od Nadačního fondu Alzheimer. Působí jako HR konzultant a recruiter.