Eva Maierová

Dr. Maierová se zaměřuje se na oblast adiktologie a to jak výzkumně, poradensky tak publikačně. Zejména se zajímá o primární prevenci (primárně preventivní metody, implementace zahraničních metod na české prostředí a další). Dále se věnuje sekundární prevenci – zejména ambulantní péči (individuální a rodinné poradenství, terapie) s uživateli nealkoholových drog, hazardními hráči a osobami blízkými ohroženými návykovým chováním. Od roku 2006 působí ve Společnosti Podané ruce o.p. s. a aktivně spolupracuje s Klinikou adiktologie v Praze.