Eva Novotná

PhDr. et Mgr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky a vedoucí Knihovny geografie PřF UK v Praze.