Halina Šimková

Mgr. Halina Šimková vystudovala antropologii a genetiku člověka na PřF UK; v letech 1999–2016 působila na Kriminalistickém ústavu Praha jako kriminalistická znalkyně v oboru DNA analýzy, nyní je na volné noze. Přednáší forenzní genetiku a na PřF UK, VŠCHT Praha a Univerzitě Pardubice, je místopředsedkyní Československé společnosti pro forenzní genetiku a dlouhodobě se věnuje problematice stanovení váhy vědeckého důkazu aplikací inferenční bayesovské logiky. Svůj obor s nadšením popularizuje; v roce 2016 získala cenu Neuron Prima Zoom za nejlepší vědecké video (https://youtu.be/VJBPGqt_TDU).