Hedvika Boukalová

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. Vystudovala Psychologii na FF UK a Psychologii – postgraduální studium na FF UK v Praze. Nyní vyučuje na katedře psychologie FF UK v Praze Forenzní psychologii, Psychologii komunikace, Psychologii ve vyšetřování násilné trestné činnosti a další předměty. Ve své publikační činnosti vydala například knihu Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie a spolueditovala knihu Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Účastní se projektu EU: EUTOPA: Evropská síť pro psychosociální krizové řízení – asistence lidem s disabilitou v situacích katastrof. Je hlavní řešitelkou výzkumného projektu s názvem „Charakteristiky osob úspěšných v rozlišování lži a pravdy na základě neverbálních projevů“.