Ilona Filipi

Ilona je z Čech, ale už v roce 2009 založila agenturu Moove Agency v Británii, kterou i nadále vede.