Ilona Gillernová

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. - Absolventka oborů pedagogika a psychologie na FF UK v Praze, působí na katedře psychologie FF UK v Praze, od roku 2002 je vedoucí katedry psychologie. Pedagogickou i vědeckou činností se zaměřuje na pedagogickou a školní psychologii (edukační interakce dospělých a dětí), sociální psychologii (sociální psychologie školy, komunikace dospělých a dětí), didaktiku psychologie a vybrané otázky kriminalistické psychologie. Těmto oblastem odpovídají i její publikace. Podílela se na řešení řady výzkumných projektů, v současnosti jde o projekt rozvoje věd UK (PRVOUK 07 – Psychosociální aspekty kvality života 2012-2016 hlavní řešitelka projektu Psychologické a sociální aspekty utváření životních drah, životních stylů a kvality života – determinanty a perspektivy). Opakovaně byla členkou či předsedkyní oborové komise společenských věd GAČR, je členkou VR FF UK v Praze, předsedkyní redakční rady odborného časopisu Psychologie pro praxi.