Irena Carpentier Reifová

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze