Irena Fialová

proděkanka pro vědu, výzkum a uměleckou činnost / FA ČVUT