Irena Smetáčková

PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. vystudovala obor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor psychologie a pedagogika na Pedagogické fakultě téže univerzity, kde také získala doktorát v oboru pedagogické psychologie a kde v současné době vyučuje. Výzkumně se zabývá především genderovou socializací v rodinném a školním prostředí a dále učitelskou identitou v kontextu vztahů mezi školou a rodinou.