Iva Poláčková Šolcová

PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. vystudovala humanitní vědy na FHS UK a jednooborovou psychologii na FF UK v Praze a její specializací je sociální psychologie a afektivní procesy. Pracuje pro Psychologický ústav AV ČR, kde vede výzkumný projekt zaměřený na zkoumání afektivní habituace a jejích fyziologických komponent. Přednáší psychologii na FHS UK, kde je i odborným asistentem, a kvalitativní metodologii na FF UK. Je členkou Mezinárodní organizace pro mezikulturní psychologii (IACCP) a participuje na několika mezikulturních projektech. Má daseinanalytický psychoterapeutický výcvik a dvě fantastické děti.