Ivan Matosyan

inovace v profesním vzdělávání, CPD, EDTECH, HR