Ivan Plicka

Předseda České komory architekrů| Czech Chamber of Architects