Ivo Malý

Researcher and assistant professor at Department of Computer Graphics and Interaction at Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague (Cognitive Science, Software Engineering, Human-computer Interaction) | Výzkumník a odborný asistent na Katedře počítačové grafiky a interakce, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

  • Views 449
  • Presentation 1
  • Followers 0