Jakub Kuchař

Mgr. Jakub Kuchař vystudoval jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. V rámci Merillova programu studoval jako výměnný student psychologii a filosofii na Mount Mercy University v USA. Na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU získal pedagogické minimum. V současné době pracuje v Praze v soukromém zařízení Terapie.info a v psychoterapeutickém sanatoriu Horní Palata. Je ve výcviku psychoanalýzy v České psychoanalytické společnosti u doc. Václava Mikoty. V doktorském studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy zkoumá psychoterapeutické kazuistiky. Odborně ho zajímá především psychoterapie, současná psychoanalýza, psychologie osobnosti, filosofie mysli, psychologie umění a interdisciplinarita obecně.