Jakub Pšenčík

Dvoudimenzionální elektronová koherentní spektroskopie