Jakub Remiar

Mgr. Jakub Remiar pracuje ako doktorand na Kat. psych. FF UK v Bratislave. Zameruje sa na virtuálne prostredia a v nich prebiehajúcu sociálnu interakciu a kyberpsychológiu. V súčastnosti pracuje na využívaní plne imerzných virtuálnych prostredí pomocou HMD okuliarov v psychologickom výskume.