Jana Dostálová

Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická