Jana Miňhová

doc. PhDr. Jana Miňhová - Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Dvacet let působí ve funkci vedoucí Katedry psychologie na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Od roku 2007 do roku 2011 byla děkankou fakulty, následující čtyři roky působila ve funkci proděkanky. Ve vědecko-výzkumné oblasti se zaměřuje na problematiku neurotičnosti dětí a dospělých, v pedagogické činnosti se věnuje především sociální psychologii, psychopatologii a krizové intervenci. Je soudním znalcem v oboru klinické psychologie.