J

Jana Zelinková

Oddělení metodik, koordinace a evaluace programů, Ministerstvo dopravy ČR