Jaroslav Švelch

Jaroslav Švelch je postgraduální student Katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK. Vystudoval mediální studia na FSV UK a přednáší o nových médiích a počítačových hrách na FSV UK a na FF MU v Brně. V letech 2007 - 2009 působil jako hostující výzkumník na oddělení Comparative Media Studies na Massachusetts Institute of Technology. Jeho akademické zájmy jsou sociální užití digitálních médií, počítačová hra jako kulturní artefakt a hraní jako sociální praxe, sociální historie médií a vize médií v populární kultuře.