Jiří Eschner

odbor Ochrany ovzduší a OZE, Státní fond životního prostředí ČR