J

Jiří Nouza

náměstek primátora, Rada hl. m. Prahy