Lenka Lacinová

Doc. Mgr. Lenka Lacinová Ph.D. pracuje na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde na katedře Psychologie vyučuje především předmět vývojová psychologie. Je zaměstnána také v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU. Na této fakultě zastává funkci místopředsedkyně akademického senátu a je členkou oborové rady oboru Psychologie. Ve své výzkumné činnosti se především zaměřuje na problematiku blízkých vztahů – věnuje se především vztahům v rodině, konkrétně dopadu konfliktů rodičů na jejich děti, ale také zkoumá vztahy partnerské od dospívání do dospělosti. Vedle časopiseckých studií společně s Petrem Mackem editovala známou publikaci Vztahy v dospívání.