Lenka Okrouhlíková

zástupkyně ředitele (ÚJKN), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy