Lenka Šulová

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy s klinickou a sociální specializací. Nadále působí na této katedře, kde vede oddělení sociální psychologie. Ve své práci se zaměřuje na psychický vývoj člověka ve společnosti a především na partnerské a rodinné vztahy. Je řešitelkou mezinárodních výzkumných úkolů zaměřených na raný vývoj dítěte, specifika mateřské a otcovské role, na význam rodinného prostředí ve vztahu k působení instituce na dítě. Zajímá se o řečový vývoj dítěte, specifika otcovské a mateřské mluvy, řečový vývoj dítěte v bilingvním prostředí. Dlouhodobě pracovala jako psycholog zaměřený na problematiku dětí v pěstounské péči. Externě působí v poradnách a školících agenturách a dosud má vlastní poradenskou praxi. Je autorkou a spoluautorkou řady psychologických publikací. Je členkou mnoha odborných psychologických společností v ČR i zahraničí.